Hvor kult å være i stand til å spille piano!

 Min pedagogiske erfaring har vist at det å oppnå tilfredstillende progresjon, stiller krav både til lærer og elev , til tålmudighet og vilje til å jobbe med detalier. Noen ganger lønner det seg å gå sakte frem. Pass på håndposisjoner, anslag, koordinering, god klang.

Ikke la behovet for å oppnå resultater gå på bekostning av kvalitet.
Ordet "teknikk" kommer fra det greske "tekhne", som faktisk betyr "kunst".

Fordi vi musikkpedagoger virkelig tror at musikk utdanning er både en gave for livstid og en kunst i seg selv!