Den viderekomne elev gir klangen et personlig uttrykk, teknikken gir melodien liv og klangfarger, eleven former musikken mer bevisst. Eleven klarer seg alene i  samspillsituasjoner. Det er artig å spille sammen, og gir inspirasjon og lyst til å øve.

 KOMPONERING eller å lage sine egne sanger er en aktivitet som gir trygghet og følelse av  

 mestring, og introduseres derfor tidlig i undervisningen og det musikalske uttrykk står til slutt helt i sentrum.

 Øvelse og innsats. Alle som spiller bør øve regelmessig, helst hver dag. Hyppige repetisjoner er viktig både i øvings- og læringssituasjonen, ettersom 

gjenkjenning gir mestring og trygghet. Foresatte bør hjelpe sine barn til å finne et bra øvingssted og faste øvingstider. For de fleste barn vil det være nødvendig 

 med daglig oppfølging fra foresatte. 

 Selv om øvingen i utgangspunktet bør være lystbetont, er det ikke alltid like gøy å øve. I perioder er det nødvendig å stå litt på for å komme et skritt videre. Derfor krever det å mestre et instrument en viss selvdisiplin.

Programmet for middels og avanserte studenter fokuseres på å utvikle teknikk og repertoar. Hver termin avsluttes med en studentkonsert. Musikkteori gis innbakt i hver undervisningstime og omfatter ca.10 minutter teori innenfor en akademisk time på 45 minutter.Hvis man trenger mere teori _ for eksempel for å få studiekompetanse - kan jeg undervise i musikkteori som eget fag.

En rekke av mine tidligere studenter har fullført lavere eller høyere grader og nå profesjonelle musikkere og lærere-

Jeg vil gjerne bli kjent med nye potensielle piano studenter som inviteres herved til å kontakte meg for en GRATIS leksjon!